Energie

De Vlaamse ondersteuning inzake energie steunt op de functie van energieconsulent. Energieconsulenten verlenen advies aan ondernemingen over energie-efficiënte toepassingen en praktijken.