Milieu

Als ondernemer moet u vandaag de dag actief meewerken aan het behoud en de opwaardering van ons milieu. De Vlaamse overheid wil zijn ondernemers hierin bijstaan en voorziet enkele ondersteunende maatregelen. Zo kan u beroep doen op de accountmanagers van Agentschap ondernemen en kan u erkende adviseurs een materiaalscan van uw bedrijf laten uitvoeren. Sinds 2010 kan u voor uw aanvragen van milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen bij uw gemeente terecht bij één loket. Dat is efficiënter en versnelt de behandeling van uw dossier.