Ruimtelijke ordening en bedrijfshuisvesting

Als onderneming heeft u natuurlijk een efficiënte en aangepaste infrastructuur nodig. Voor informatie en oriëntatie kan u terecht bij uw gemeentelijke dienst 'Ruimtelijke Ordening'. Daar kan u tegelijkertijd een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunnning indienen en zo de afhandeling van uw dossier vergemakkelijken.

Ruimtelijke ordening en bedrijfshuisvesting