Uw bedrijf dreigt in moeilijkheden te geraken

De Vlaamse overheid wil met een aantal projecten bedrijven ondersteunen, omdat ze voor de duurzame jobs van de toekomst kunnen zorgen. Deze projecten hebben als doel ondernemingen proactief te benaderen om hen vanuit een vertrouwelijke aanpak te begeleiden naar steunmaatregelen. Op korte termijn moet de aandacht van elke ondernemer gevestigd worden op de bestaande instrumenten, dienstverleners en projecten die hij tot zijn beschikking heeft. Op langere termijn moet het een proces op gang brengen dat ertoe leidt dat ondernemers op regelmatige tijdstippen hun bedrijf (laten) analyseren.