De Centrale Examencommissie

Informatie afkomstig van Agentschap Innoveren & Ondernemen

Ter info: de Centrale Examencommissie zal gesloten zijn van 8 juli tot en met 21 augustus

 

Op 17 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering beslist vanaf 1 januari 2018 volgende gereglementeerde beroepen op te heffen:
slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur/traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, rijwielactiviteiten, intersectorale kennis motorvoertuigen, sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton en sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton. 

 

 

 

Op deze pagina vindt u volgende informatie over de Centrale Examencommissie (CEC):

 

Wij beschikken over een handleiding om u wegwijs te maken op het platform. Bestandhandleiding_kandidaten_3.docx

 

Voor wie ?

Kan u één van de ondernemersvaardigheden (nl. basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid of sectorale beroepsbekwaamheid) niet bewijzen door middel van een geldig diploma of praktijkervaring, dan kan u een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie (CEC). 

Als u slaagt, wordt het getuigschrift binnen de 14 dagen verzonden via de post. Met dit getuigschrift kan u de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aanvragen via een erkend ondernemingsloket.

 

Hoe inschrijven ?

Wenst u voor de eerste keer een examen via ons af te leggen, dient u zich eenmalig te registreren
(opgelet: u dient steeds te werken via een pc. Indien u zich registreert/inlogt via tablet of smartphone geeft dit problemen met de werking van het platform.)

Het is steeds aan te raden de meest recente versie van uw browser te gebruiken:
Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
Google Chrome https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
Seamonkey (met gratis mailclient) http://www.seamonkey-project.org/
Safari (Apple – Mac gebruikers ?) http://www.apple.com/benl/safari/

Heeft u zich reeds ingeschreven via de oude procedure, dan hebben wij u  in het nieuwe platform geregistreerd en werd u per brief uw persoonlijke login en paswoord toegestuurd.

Let op: elke kandidaat dient een eigen e-mailadres te beschikken. Eenzelfde e-mailadres kan niet door 2 kandidaten worden gebruikt.  

Eenmaal u geregistreerd bent, kan u inloggen via het platform.

Wij vragen u geen inschrijvingsformulieren per briefwisseling te sturen. Deze zullen niet aanvaard worden.

Het inschrijvingsrecht bedraagt 35 euro. Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van uw betaling van het inschrijvingsrecht. Het inschrijvingsrecht geldt voor slechts één enkel examen en is in geen geval terugvorderbaar.

Als u niet kan deelnemen aan het door u gekozen examen, kan u pas deelnemen aan een volgend examen na betaling van een nieuw inschrijvingsrecht.

 

Hoe voorbereiden ?

De CEC neemt enkel examens af. De CEC organiseert zelf geen lessen of opleidingen als voorbereiding op het examen. 
Als voorbereiding op het examen basiskennis bedrijfsbeheer, stellen we de syllabus basiskennis bedrijfsbeheer ter beschikking.
Voor de examens beroepsbekwaamheid vindt u meer informatie over de te bewijzen kennis per beroep via deze website: http://www.vlaanderenonderneemt.be/start/beroepsbekwaamheid
Voor het deel over de administratieve kennis bouw kunt u de syllabus de aannemer en beheerskennis in de bouw raadplegen. 

 

Waar vinden de examens plaats ?

De examens basiskennis bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist, voetverzorging en masseur/masseuse vinden plaats in CVO te Anderlecht, Materiaalstraat 67 - 1070 Anderlecht.
Alle andere examens vinden plaats in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 - 1030 Brussel.

Om u aan te melden voor het examen dient u steeds in het bezit te zijn van uw identiteitskaart/paspoort.
Indien u deze niet kan voorleggen zal u geen toegang krijgen om het examen af te leggen.

 

Wanneer nemen de examens plaats?

Algemeen kan gesteld worden dat de examens voor basiskennis bedrijfsbeheer elke dinsdagnamiddag plaats hebben.
De examens voor masseur/masseuse, schoonheidsspecialist en voetverzorging hebben gemiddeld 2 keer per maand plaats.
De overige examens gaan elk gemiddeld om de 6 tot 8 weken door.
Eenmaal u betaald heeft, krijgt u op uw kandidatenprofiel het concrete overzicht van beschikbare examendata te zien.

 

Hoe verlopen de examens ?

De examens vinden plaats binnen de drie maanden na de geldige inschrijving.

De examens over de basiskennis bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist, voetverzorging en masseur/masseuse bestaan uit een digitale proef. Bij de digitale examens wordt er gebruik gemaakt van GIS-correctie, met uitzondering van het examen 'Bedrijfsbeheer'. De andere examens kunnen bestaan uit een schriftelijke proef,  een mondelinge proef, of een digitale proef. De specifieke regels voor elk examen worden u meegedeeld bij de online inschrijving.

U kan het examenreglement hier vinden: PDF iconexamenreglement.pdf

 

Resultaten en opnieuw inschrijven ?

U bent geslaagd indien u in het totaal 50% behaalt. Het getuigschrift wordt u binnen de 14 dagen per post opgestuurd.

Examen basiskennis bedrijfsbeheer :

U kan uw resultaat consulteren vanaf de dag na het examen vanaf 10.00 uur.
Om uw resultaat van uw examen te consulteren neemt u volgende stappen:

Ga naar het platform
Geef uw login en wachtwoord in (indien u uw wachtwoord niet meer weet, klikt u op wachtwoord vergeten)
Ga naar ‘mijn inschrijvingen’ u kan daar uw resultaat terugvinden.

Als u niet geslaagd bent kan u zich onmiddellijk opnieuw inschrijven.

Examen beroepsbekwaamheid :

U kan uw resultaat consulteren vanaf de dag na het examen vanaf 10.00 uur.
Om uw resultaat van uw examen te consulteren neemt u volgende stappen:

Ga naar het platform
Geef uw login en wachtwoord in (indien u uw wachtwoord niet meer weet, klikt u op wachtwoord vergeten)
Ga naar ‘mijn inschrijvingen’ u kan daar uw resultaat terugvinden.

Als u niet geslaagd bent, kan u zich opnieuw inschrijven maar u zal de proef pas na een termijn van drie maanden mogen afleggen.

 

Heeft u vragen?

U kan ons steeds bereiken via cec@vlaio.be of telefonisch op de nummers 02/553.37.92 - 02/553.37.87 - 02/553.37.94 - 02/553.37.71 -