Op welke manier kan u duurzame relaties opbouwen met uw stakeholders?

Informatie afkomstig van MVO Vlaanderen

Een bedrijf opereert altijd binnen een lokale gemeenschap. Zij doet beroep op de gemeenschap en heeft er een duidelijke impact op. Een positieve relatie tussen de buurt en het bedrijf is voor beiden nuttig en vormt een niet te vergeten onderdeel van het mvo -beleid van de onderneming.  Lees meer...

Duurzame klantenrelaties gaan zowel over het tot stand brengen als – misschien nog meer – het in stand houden van de bedrijfsrelaties met klanten. Ze zijn gebaseerd op wederzijds respect en vertolken een duidelijke visie op de duurzaamheidspositie van het bedrijf. Lees meer...

Het toenemende belang van mvo weerspiegelt zich ook in de bedrijfscommunicatie. Steeds meer bedrijven communiceren over hun maatschappelijk verantwoorde praktijken en gaan daarover in dialoog met hun stakeholders. Daarbij speelt de interne communicatie een belangrijke rol voor de gedragenheid van het mvo-thema bij de werknemers. Externe communicatie kan via de diverse kanalen waarover een bedrijf beschikt.  Lees meer...

Verandering bereik je als onderneming meestal niet alleen. Er ontstaan steeds meer mvo-coalities met vaak verrassende samenwerkingspartners. Concurrerende bedrijven en maatschappelijke organisaties worden daarbij kennispartners. Bedrijven en organisaties kunnen door samenwerking kosten besparen, de kwaliteit van hun productieketen verhogen of – door kennis en expertise uit te wisselen – tot innovatieve en duurzame oplossingen komen op zeer veel uiteenlopende vlakken. Verschillende bedrijven gingen zelf zo ver om coöperaties op te richten om hun samenwerking te bezegelen.

Hoewel oorspronkelijk veel argwaan bestond tussen ondernemingen en NGO’s  neemt de wederzijdse verstandhouding toe. Samenwerking met NGO's en VZW's. Bedrijven kunnen op heel wat verschillende manieren samenwerken met of ondersteuning geven aan non-profitorganisaties (ngo's, vzw's,…). Tot wederzijds voordeel.  Lees meer...