Ondernemingsgegevens raadplegen in de KBO Private Search

Informatie afkomstig van FOD Economie

U kan via de KBO Private Search uw ondernemingsgegegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen raadplegen. De KBO Private Search is beveiligd en vereist het gebruik van een burgertoken of een elektronische identiteitskaart.

Merkt u dat uw bedrijfsgegevens niet meer up-to-date zijn en moeten gewijzigd worden, dan kan u terecht bij een ondernemingsloket voor de schrapping of toevoeging van een actviteit, start of stopzetting van een vestigingseenheid, wijziging van het adres van een vestigingseenheid, wijziging van het bankrekeningnummer...

U kan bepaalde gegevens zelf corrigeren via de toepassing KBO Self Service die volledig is geïntegreerd in KBO Private Search. Meer info ....