Personeel

Nieuwe regelgeving, die op 1 januari 2011 van kracht werd, schaft verplichte, voorafgaande erkenningen bij private arbeidsbemiddelaars af. Uitzendbureau's blijven wel verplicht om op voorhand een erkenning te verkrijgen.