Ambulante activiteit

Informatie afkomstig van Agentschap Innoveren & Ondernemen

De zesde staatshervorming bepaalt de overgang van bepaalde federale bevoegdheden naar het gewestelijke niveau. Onder de bevoegdheden valt ook het pakket rond ‘toegang tot het beroep’ in het algemeen en de uitoefening van ambulante activiteiten in het bijzonder. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt hiervoor bevoegd.

 

Wat is een ambulante activiteit?

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent. Ze dekt niet enkel de verkoop van producten maar ook deze van diensten. Ze heeft daarentegen geen betrekking op:

  • de verkopen aan professionelen voor beroepsdoeleinden;
  • de diensten die uitgaan van professionelen waarvan het beroep aan deontologische regels, goedgekeurd door de overheid, onderworpen is.

 

Dient u over een machtiging te beschikken of specifieke voorwaarden te vervullen om ambulante verkopen te verrichten?

Ja, een machtiging of specifieke voorwaarden kunnen van de verkoper vereist worden afhankelijk van zijn statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

 

Organisatie van ambulante activiteiten

De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen aangaande de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. Zij dienen te beschikken over een gemeentelijk reglement dat de organisatie van deze activiteiten regelt op openbare markten en kermissen alsook de organisatie ervan op het openbaar domein buiten de openbare markten en kermissen. De organisatie van privémarkten en kermissen ontstaan uit privé-initiatief zijn onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de gemeente.

De ontwerpen van (gewijzigde) gemeentereglementen voor het organiseren van ambulante en kermisactiviteiten worden voor advies bezorgd aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen - Team Vestigingsvoorwaarden - Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel of reglementen@vlaio.be.

 

Onderstaand vindt u informatie over de verplichtingen van de meest voorkomende vormen van ambulante verkopen.