Belastingen op personeel

Informatie afkomstig van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor het verzamelen en doorstorten van de bijdragen bestemd voor de sociale zekerheid, de zogenaamde RSZ-bijdragen. We onderscheiden een driemaandelijkse en een jaarlijkse bijdrage.

Bij iedere loonuitbetaling houdt de werkgever de persoonlijke RSZ-bijdragen bij zijn werknemers in. Bij dit ingehouden aandeel voegt de werkgever het bedrag van zijn eigen bijdragen. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat het totaal van beide tijdig bij de RSZ toekomt. Als hij bij de loonbetaling nalaat de werknemersbijdragen in te houden, kan hij die achteraf niet meer op de werknemer verhalen.

Lees meer...

 

In de subsidiedatabank van Agentschap Innoveren & Ondernemen vindt u ook tewerkstellingsmaatregelen terug die een voordelen voor uw bedrijf kan opleveren.