Hoe kan u de competenties van uw personeel verder ontwikkelen?

De ontwikkeling van uw personeel moet niet stoppen zodra ze bij u in dienst komen. Als ondernemer kan u de competenties van uw werknemers verder ontwikkelen en zo een beter personeelsbestand creëren. U kan, onder bepaalde voorwaarden, financiële steun aanvragen om u hierbij te helpen.