Hoe kan u uw exportplannen financieren?

Informatie afkomstig van Flanders Investment and Trade (FIT)

Voor bepaalde financieringswijzen kan u niet alleen bij banken, maar ook bij overheidsorganisaties terecht. Een overzicht.

Finexpo

De tussenkomst van Finexpo is gericht op bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. Een van de mogelijkheden die Finexpo biedt, zijn

• staatsleningen. Deze worden door België toegekend aan ontwikkelingslanden met het oog op de concessionele financiering van de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten.
• de rentebonificaties: een herleiding van de intrestlasten tot 0% op een exportkrediet voor de buitenlandse koper;
• de rentestabilisaties: een stabilisatie van de rentevoeten tot een gegarandeerd laag niveau voor de Belgische exporteur.

Nationale Delcrederedienst

Concreet verzekert Delcredere het politieke en het commerciële risico verbonden aan handelstransacties met onder meer consumptiegoederen, halffabricaten, kapitaalgoederen, projecten, aannemingswerken, technologie en knowhow.
Naast deze nationale dienst zijn er nog een aantal private spelers die exportrisico’s verzekeren. Een paar voorbeelden: Atradius, Coface, Euler-Hermes, Fortis Commercial Finance en International Factors.

Investeringsorganisaties

BMI
De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) is een investeringsmaatschappij die financiering verstrekt op middellange en lange termijn om de buitenlandse expansie van Belgische ondernemingen te stimuleren.

PMV
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV): een zelfstandige inv esteringsmaatschappij en hét instrument voor het realiseren v an het economisch overheidsinitiatief.

BAN Vlaanderen
Het Business Angels Netwerk in Vlaanderen is een platform waarbinnen startende of groeiende ondernemers op zoek naar risicokapitaal in contact worden gebracht met private investeerders.