Inkomstenbelastingen

Informatie afkomstig van Agentschap Ondernemen & FOD Financiën

Jaarlijks dient u een belasting op uw belastbaar inkomen te betalen. Naargelang de aard van uw onderneming (eenmanszaak of vennootschap) wordt het stelsel van de personenbelasting of de vennootschapsbelasting toegepast.

Heeft u een eenmanszaak? Dan betaalt u personenbelasting

Als startende zelfstandige moet u voor uw eerstvolgende fiscale aangifte deel 2 aanvragen. Voor meer info over belastingsschijven, kan u hier terecht.

Is uw onderneming een vennootschap? Dan betaalt u vennootschapsbelasting

Meer info over de vennootschapsbelasting vindt u hierMeer info over de tarieven van de vennootschapsbelasting vindt u hier.

Voorafbetalingen

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Indien dit niet gebeurt, worden belastingvermeerderingen aangerekend. De stortingen zouden de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer moeten dekken. De vervaldata zijn: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen, op voorwaarde dat u de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.

Lees meer...