Lokale belastingen

Informatie afkomstig van Agentschap Binnenlands Bestuur

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft overzichten welke belastingen voorkomen in de Vlaamse gemeenten, op basis van de gegevens uit de budgetten 2014.  De gemeenten zijn gegroepeerd per provincie. 
Ter informatie vindt u ook het overzicht van 2013, gegroepeerd voor alle Vlaamse gemeenten.

De laatste bijlage geeft de opbrengsten van de verschillende gemeentebelastingen per gemeente op basis van de gemeenterekeningen 2008 tot en met 2014. De gegevens voor het laatste jaar 2014 zijn nog onvolledig maar zullen worden aangevuld naarmate ze beschikbaar zijn.

Lees meer...