Milieu

Een onderneming is een actief deel van zijn omgeving en heeft een impact op het miilieu rondom hem. Om die impact onder controle te houden, moet u als ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bovendien kan u ook proactief acties ondernemen.

Milieu