Muziek afspelen in een openbare plaats

Informatie afkomstig van De Billijke Vergoeding & UNISONO

Billijke vergoeding

Het is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is "billijk" omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers. De Billijke Vergoeding is steeds verschuldigd indien opgenomen muziek (cd, radio, computer, ...) verspreid wordt in een publiek toegankelijke ruimte.

Afhankelijk van het soort uitbating en de sector kennen we een verschillende aanpak:

Hebt u een extra aangifteformulier nodig of organiseert u binnenkort een tijdelijke activiteit ?
U kunt hier de gewenste formulieren downloaden.

 

UNISONO

UNISONO is de naam waaronder SABAM en Simim samenwerken, met als doel door een geïntegreerde inning de regeling van de uitvoeringsrechten binnen de bedrijven, verenigingen en openbare diensten te vereenvoudigen. Door deze one-stop faciliteit kunnen zij in één keer aan alle verplichtingen voldoen indien er in het bedrijf, de vereniging of de openbare dienst muziek gebruikt wordt in de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel. SABAM verzorgt de administratie van UNISONO, en is gemandateerd door Simim om in haar naam en voor haar rekening op te treden.

Download hier de formulieren.
Bekijk hier de bijzondere regelingen voor de taxi- en transportsector.