Openingsbelasting op horeca

Informatie afkomstig van Guidea

Deze taks is sinds 01.01.2002 in het Vlaams Gewest teruggebracht op het nultarief. Vanaf 1 januari 2006 is ze volledig afgeschaft in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.