Socio-economische vergunning

Informatie afkomstig van Agentschap Innoveren & Ondernemen

Op 1 juli 2014 werd Vlaanderen bevoegd voor de handelsvestigingen in het Vlaams Gewest. Het secretariaat van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) en het secretariaat van het Interministerieel Comité voor de Distributie (de beroepsinstantie) zijn ondergebracht bij Agentschap Innoveren & Ondernemen.

NSECD-dossiers kunnen vanaf 1 januari gestuurd worden naar:

Agentschap Innoveren & Ondernemen, dienst Vestiging & Ruimtelijke Economie,
Mevrouw Sonja Jalon, secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
Koning Albert II-Laan 35, bus 12
1030 Brussel
vergunning.handelsvestigingen@vlaanderen.be

De socio-economische machtiging

Wenst u een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet u in het bezit worden gesteld van een socio-economisch vergunning afgeleverd in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlementen de Raad betreffende diensten op de interne markt.  

Lees meer...