Subsidies en steunmaatregelen

Als ondernemer heeft u doorheen het traject van uw eigen bedrijf recht op verschillende subsidies. Die subsidies kunnen zowel betrekking hebben op de interne werking van uw bedrijf als op de effecten op uw bedrijf veroorzaakt door beslissingen van derden. Hierna vindt u een overzicht van de subsidies van de Vlaamse overheid. In de subsidiedatabank vindt u basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Bent u op zoek naar Europese subsidies voor ondernemers? Dan vindt u onder 'Europese subsidies' een wegwijs naar de belangrijkste nationale contactpunten en aanspreekpunten.

Subsidies en steunmaatregelen