U heeft internationale ambities?

Een ondernemer werkt en leeft in onze huidige maatschappij. Internationalisering en globalisering maken deel uit van ons dagelijks bestaan en dus moet u als ondernemer daar gepast mee omgaan. De mondialisering van de markten brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Het is aan u om u daarop gepast voor te bereiden.