U plant graafwerken, werken aan een monument of binnen een beschermde zone?

Informatie afkomstig van Onroerend Erfgoed

Plant u werken die de bodem verstoren? Of bent u van plan een verandering aan te brengen op een monument, een archeologisch monument of binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht/landschap/archeologische zone?
Ga dan eerst even na of u een vergunning of een schriftelijke toelating nodig hebt.

Een bescherming betekent niet dat u niets mag verbouwen of aanpassen.  
Maar we wegen elke ingreep wel af tegenover de erfgoedwaarden die tot de bescherming hebben geleid.
Ga daarom voor de geplande werken na of u een vergunning of een schriftelijke toelating nodigt heeft. Het kan ook zijn dat er enkel een meldingsplicht geldt.
Al deze procedures samen zorgen ervoor dat de beschermingsvoorschriften kwaliteitsvol bewaakt worden.
Hieronder alvast een overzicht. Plant u werken...