Vastgoedbelastingen

Informatie afkomstig van Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

Onroerende goederen (gebouwde of ongebouwde) worden dubbel belast: via de onroerende voorheffing en via de personenbelasting. Deze belastingen worden bepaald op basis van het kadastraal inkomen, of van de huur. Het kadastraal inkomen (KI) stemt in principe overeen met het gemiddeld jaarlijkse nettoinkomen dat een onroerend goed u opbrengt. Voor een gebouw is dat de brutowaarde verminderd met een forfaitaire aftrek van 40 procent. Naast de onroerende voorheffing en de personeelsbelasting kan een eigenaar ook onderhevig zijn aan de heffing op leegstand en verkrotting en/of de planbatenheffing.