Vrijgave van door de douane geblokkeerde goederen

Informatie afkomstig van Departement internationaal Vlaanderen

Goederen die worden uitgevoerd moeten volgens het communautair douanewetboek aangeboden worden aan de douane. De douane gaat tijdens een verificatie o.a. na of de aangeboden goederen en de eventuele vergunning overeenstemmen. Wanneer de Belgische douane meent dat een bijkomend advies van de dienst Controle Strategische Goederen (DCSG) nodig is of een vergunning vereist is, worden de goederen voorlopig gestopt en doorloop je een vereenvoudigde vergunningsprocedure om na te gaan of je goederen aan een vergunning onderworpen zijn.

Lees meer...