Wat zijn de voordelen van internationaal ondernemen/exporteren?

Informatie afkomstig van Flanders Investment and Trade (FIT)
 • Aangezien de Belgische markt veeleer klein is, heeft u als onderneming vaak niet de mogelijkheid uw productiecapaciteit hier optimaal te gebruiken. Door te exporteren, vergroot u uw afzetgebied en kan u uw productiemiddelen efficiënter inzetten. Vaste kosten worden gespreid en de eenheidskost van uw producten daalt. Een verlaging van uw productkost verhoogt de bedrijfswinst of geeft een betere uitgangspositie tegenover uw concurrenten op de thuismarkt.
 • De kleine Belgische markt raakt veelal snel verzadigd. Een diversificatie is voor een kmo vaak moeilijk, aangezien zij het vooral van specialisatie moet hebben. Via export kan u zich verder specialiseren in een beperkt aantal producten en zo de beschikbare kennis en middelen maximaal valoriseren.
 • Afnemers in België stellen steeds hogere eisen inzake de vormgeving en het technische vernuft van producten. Het bestuderen en uitwerken van nieuwe concepten is vaak erg duur. Deze onderzoeks-en ontwikkelingskosten kunnen sneller worden gerecupereerd via een exportactiviteit en bijbehorend groter afzetgebied.
   
 • Als u producten aanbiedt die seizoensgebonden zijn, kan u via de export ‘dode seizoenen’ overbruggen. Een verkoper van zomerartikelen kan in de winter naar zuidelijke landen exporteren.
   
 • De aanwezigheid op verschillende markten zorgt voor meer stabiliteit en continuïteit in uw onderneming. Een daling van de vraag op de Belgische markt kan worden gecompenseerd door een stijging van de vraag op de buitenlandse markt.
   
 • De visie en de inspanningen die de leiding van een onderneming aan de dag legt bij haar exportactiviteit kunnen worden gesmaakt door investeerders en analisten. Die zullen gemakkelijker de nodige goodwill aan de dag leggen. Ook de aantrekkelijkheid van uw bedrijf als werkgever stijgt. Er komen meer spontane sollicitaties en uw bedrijf zal gemakkelijker geschoold personeel kunnen aanwerven.