Wat zijn de voorwaarden voor succesvol internationaal ondernemen/exporteren?

Informatie afkomstig van Flanders Investment and Trade (FIT)

De voorwaarden:

 

Uw financiële slagkracht

Internationaal ondernemen vereist investeringen in mensen, middelen, tijd en energie.
Het is noodzakelijk dat uw bedrijf op deze vlakken over enige reserve beschikt.

Uw engagement

Internationale plannen realiseren vergt tijd en energie van vele medewerkers.
Daarom is het noodzakelijk dat in uw bedrijf een goede teamspirit heerst en dat men - op alle niveaus - positief staat tegenover uw internationale plannen.
Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn en het management moet zich engageren op korte en middellange termijn.
Export vergt immers bijkomende inspanningen en extra opvolging door zowat alle diensten (verzending van stalen, documentatie, productie, stockbeheer, ...). 

Flexibiliteit – in uw cultuur en structuur

Internationaal ondernemen veronderstelt bijscholing en flexibiliteit van het personeel op het vlak van cultuur, talen, buitenlandse reglementering,…
Zorg ervoor dat uw interne organisatie het exportavontuur aankan en bereid is zich aan te passen.
Trouwens, uw organisatie moet ook structureel voldoende zijn uitgebouwd en over de nodige communicatiemiddelen beschikken om uw plannen tot een goed einde te brengen.

 Uw competitiviteit    

De nieuwe ervaringen die u opdoet op nieuwe markten en met nieuwe klanten, kunnen leiden tot kruisbestuiving met uw business in het binnenland.
Zorg ervoor dat u deze ten volle kan benutten. Zo slaagt u erin de competitiviteit van uw onderneming te verhogen.

Uw expertise

Bepaalde exporttheorieën gaan ervan uit dat u het best start met export naar de omringende landen.
Hier kan u de noodzakelijke ervaring opdoen en - indien nodig - problemen of moeilijkheden bij de klanten gaan bespreken en oplossen.
Verder gelegen landen vergen van uw onderneming meer inspanning en flexibiliteit (taal, cultuur, uurverschil, logistiek, …) en vormen dus een tweede exportstap. 

Uw sterktes en zwaktes

Het loont om een sterkte-zwakteanalyse te maken voor u aan een buitenlands avontuur begint.
Hiervoor kan u de hulp van Flanders Investment & Trade inroepen; met de ‘Exportmeter’ kunnen de Adviseurs Internationaal Ondernemen snel inschatten waar uw sterktes en zwaktes zich bevinden.