Beroepsbekwaamheid

Informatie afkomstig van Agentschap Innoveren & Ondernemen

De zesde staatshervorming bepaalt de overgang van bepaalde federale bevoegdheden naar het gewestelijke niveau. Onder de bevoegdheden valt ook het pakket rond ‘toegang tot het beroep’ in het algemeen en de daaraan verbonden ondernemersvaardigheden voor het opstarten van een handels- of ambachtsonderneming in het bijzonder. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt hiervoor bevoegd.

 

Voor een aantal activiteiten is het bewijs van een sectorale beroepsbekwaamheid vereist. Voor een aantal activiteiten uit de sector motorvoertuigen is ook intersectorale beroepsbekwaamheid vereist. De voorwaarden zijn specifiek voor elke actitviteit apart.

Heeft u als persoon of onderneming een klacht over een onderneming? Vul dan ons online klachtenformulier in.

Beroepsbekwaamheid